Specialeplanen

Se hele specialeplanen for Ortopædisk kirurgi  >>

For DFAS fagområde er følgende gældende:

Hovedfunktion:

Stivgørende operationer på forfod og tæer (8.000)

Osteotomier og bløddelsoperationer på for- og mellemfod (15.000)

Diabetiske fodsår (10.000)

Regionsfunktion:

Tå-alloplastikker (500):

Herlev Hospital, Hvidovre Hospital, Bispebjerg Hospital, Hillerød Hospital, Køge Sygehus, Odense Universitetshospital, Kolding Sygehus, AUH Århus Sygehus, RH Horsens, AUH Aalborg Sygehus, Aleris Danske Privathospitaler Aalborg, Privathospitalet Hamlet Frederiksberg, Københavns Privathospital

Bagfodskirurgi (calcaneusosteotomier, triple-atrodeser, ankelatrodeser, ligamentrekonstruktioner) (500):

Herlev Hospital, Hvidovre Hospital, Bispebjerg Hospital, Hillerød Hospital, Køge Sygehus, Odense Universitetshospital, Kolding Sygehus, AUH Århus Sygehus, RH Horsens, RH Randers (formaliseret samar-

bejde), AUH Aalborg Sygehus, Aleris Danske Privathospitaler Aalborg, Privathospitalet Hamlet Frederiksberg, Artros Aalborg Privathospital, Københavns Privathospital

Kombination af artrodeser, osteotomier og senetranspositioner (500):

Herlev Hospital, Hvidovre Hospital, Bispebjerg Hospital, Hillerød Hospital, Køge Sygehus, Odense Universitetshospital, Kolding Sygehus, AUH Århus Sygehus, RH Horsens, RH Randers (formaliseret samar-

bejde), AUH Aalborg Sygehus, Aleris Danske Privathospitaler Aalborg, Privathospitalet Hamlet Frederiksberg, Artros Aalborg Privathospital, Københavns Privathospital

Højt specialiseret funktion:

Ankelalloplastik (<200):

Hvidovre Hospital, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus

Vanskeligt korrigerbare deformiteter ved neuromuskulære fodlidelser (<200):

Hvidovre Hospital, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalborg Sygehus

Rekonstruktion af Charcot deformiteter (<100):

Hvidovre Hospital, Odense Universitetshospital, AUH Århus Sygehus, AUH Aalborg Sygehus

Hoveduddannelsen (indsætte : I hoveduddannelsesforløbet stilles specifikke krav til kursisten, som kan læses i målbeskrivelsen.

Læs målbeskrivelsens krav inden for fod-ankelkirurgi:

Fod- og ankelkirurgi

 

Mål

Læringsstrategi

Evalueringsmetode

 

1

Skal kunne diagnosticere, behandle eller visitere følgetilstande efter ankeldistorsion, herunder ligamentinstabilitet og osteokondrale læsioner.

Klinisk arbejde,  specialespecifikt kursus, selvstudier

Dialog over porteføljeoptegnelserGodkendt kursus

2

Skal kunne diagnosticere og behandle de almindeligt forekommende deformiteter og degenerative tilstande i forfoden (hallux valgus, hammertæer, hallux rigidus, metatarsalgi)

Klinisk arbejde,  specialespecifikt kursus, selvstudier

Kompetencekort H10 Hallux valgus. Godkendt kursus. Dialog over porteføljeoptegnelser

3

Skal kunne udrede og visitere posttraumatiske og degenerative lidelser i mellem, bagfod og ankel, herunder artrose, platfod, hulfod,

Klinisk arbejde,  specialespecifikt kursus, selvstudier

Dialog over porteføljeoptegnelserGodkendt kursus

4

Skal kunne redegøre for indikation for anvendelse af ortoser, herunder eks.ved metatarsalgi, fascitis plantaris og simpel platfod

Klinisk arbejde,  specialespecifikt kursus, selvstudier

Dialog over porteføljeoptegnelser, Godkendt kursus

De gældende krav til kursistens kompetencekort ved afsluttet uddannelse:

10. Kompetencekort til hoveduddannelsen Hallux valgus

JA

NEJ

Kan foretage klinisk undersøgelse vedr. hallux valgus

Kan beskrive radiologiske projektioner og vurdere røntgenbilleder

Kan diskutere valg af operationstype

Kan informere patienten om operation og efterbehandling

Ovenstående tænkes gennemført i forbindelse med ambulatoriefunktion.


Operativ del

Kan foretage distal osteotomi af 1. metatars

Kan samarbejde med operationspersonale

Kan anlægge bandage postoperativt

Kan udarbejde operationsbeskrivelse og plan for kontrol og opfølgning

Læs mere om næste Specialespecifikke kursus i Fod-ankelkirurgi